Mindfulness & Trauma

Mindfulness
In de MBSR en MBCT trainingen vragen we deelnemers in de beoefening bij de ervaring in het moment te blijven met vriendelijke aandacht.
Maar wat als een deelnemer door de ervaring overspoeld wordt en het zenuwsysteem geactiveerd wordt.
Deelnemers die deze reacties hebben melden zich meestal niet omdat ze denken dat ze iets niet goed doen. Ze voelen dat het niet lukt om te mediteren en schamen zich dat uit te spreken. Ze worden stil en trekken zich terug of verlaten de groep.

Doel van de workshop
In deze workshop onderzoeken we hoe we de mindfulness beoefening kunnen inzetten in het omgaan met trauma. Theorie, oefeningen en demonstraties wisselen elkaar af.
Deelnemers aan deze workshop zullen naar huis gaan met een tool-kit met mogelijkheden om deelnemers met een traumatische reactie meer mogelijkheden te geven zich veilig te voelen en zich te reguleren.
Tevens krijg je als trainer een aantal oefeningen aangereikt die je handvaten kunnen geven je weer in het hier-en-nu te brengen, wanneer er bij jou als trainer oude patronen geactiveerd worden in het omgaan met de deelnemers.
Belangrijk: deze workshop is bedoeld om MBSR en MBCT-trainers te ondersteunen om deelnemers en zichzelf te leren reguleren.
De workshop leidt niet op om trainingen aan mensen met trauma te geven. De workshop is geen vervanging van therapeutische interventie.

Inhoud van de workshop

  • Definities van trauma en van post traumatische stress stoornis-PTSS
  • Leren herkennen van de activering van het autonome zenuwsysteem bij de deelnemers
  • Leren herkennen hoe een deelnemer met een geactiveerd zenuwsysteem of traumatische reactie zijn of haar meditatie ervaring zal beschrijven
  • Leren hoe je aanpassingen in de mindfulness oefeningen kunt aanbrengen voor deelnemers met een snel geactiveerd zenuwsysteem
  • Leren wat het effect van zelfcompassie en metta is voor deelnemers met een geactiveerd zenuwsysteem of traumatische reactie
  • Leren hoe je activering van het zenuwsysteem bij jezelf herkent en kunt reguleren in het omgaan met deelnemers met een geactiveerd zenuwsysteem of traumatische reactie

Voor wie Trainers in MBSR/MBCT/Breathworks en MBCL.
Deze workshop is ook geschikt voor (G)Gz-hulpverleners en andere professionals die ervaring hebben in mindfulness-based werken (MBSR/MBCT).

Deelnamecriteria

  • Trainers in MBSR/MBCT/Breathworks die hun eigen beoefening en het werk als mindfulnesstrainer willen verdiepen. Deze workshop is ook geschikt voor (G)Gz-hulpverleners die ervaring hebben in mindfulness-based werken (MBSR/MBCT, ACT, DGT) en verdieping zoeken
  • De bereidheid om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen gezondheid en het lichamelijke, psychische en interpersoonlijke functioneren

Begeleiding
Peter Paanakker geeft sinds 2008 mindfulness- en compassietrainingen in Nederland en Duitsland.
Hij heeft zijn mindfulness opleiding gevolgd bij het Center For Mindfulness, CFM, aan de Universiteit van Massachusetts en MBCL opleiding bij Frits Koster en Erik van der Brink en bij Christopher Germer, MSC.
Hij heeft de driejarige opleiding Trauma Healing, SE, Somatic Experiencing afgerond in 2017.
Hij weet uit eigen ervaring hoe het is als de Mindfulness oefeningen het zenuwsysteem activeren en hoe wezenlijk het is dat een trainer dit herkent.
Peter is van oorsprong onderwijzer, hij mediteert sinds 1985 en is verder opgeleid in lichaams- en opstellingswerk en woont momenteel in Maastricht.

Download flyer “Mindfulness-Trauma” als PDF